Dr. Siti Rosminah binti Md Derus Ketua Unit
Alias bin Othman Penyelaras Projek Tahun Akhir Pelajar
Muhammad Syafiq bin Zainun Penyelaras World Skills Competition (WSC)/PolySkills
Asiah binti Yunos Penyelaras Inovasi & PPRN
Teoh Thean Hin Penyelaras Centre of Technology (CoT)