Dr. Siti Rosminah binti Md Derus Ketua Unit
Zalaida binti Talib Pegawai Inovasi & PPRN
Alias bin Othman Penyelaras Projek Tahun Akhir Pelajar
Muhammad Syafiq bin Zainun Penyelaras World Skills Competition (WSC)/PolySkills
Asiah binti Yunos Penyelaras Centre of Technology (CoT)