Norkamal Bin Jaafar Ketua Unit
Norzilah binti Mohd Ali Pegawai Keusahawanan
Ruhaimi bin Mustapa Pegawai Keusahawanan
Mohammad Firdaus bin Saharuddin Pegawai Keusahawanan