Aishah binti Saim Ketua Unit
Rosedhila binti Ramli Pegawai e-Learning
Liyana binti Ibrahim Pegawai e-Learning
Mohamad Sharul Fadzlin bin Mohd Izaharuddin Pegawai e-Learning