Statistik Pencapaian Piagam Pelanggan

 

 

PERKHIDMATAN

JANJI

Perkhidmatan Yang Menepati Tempoh Masa/ Standard Piagam Pelanggan Yang Ditetapkan

Perkhidmatan Yang Melebihi Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan Yang Ditetapkan

JUMLAH PERKHIDMATAN

Jumlah

%

Jumlah

%

Proses Pendaftaran Pelajar

Proses pendaftaran pelajar diselesaikan dalam tempoh sesi pendaftaran semasa bagi calon yang mengemukakan dokumen lengkap.

Sesi Dis 2014 –

Semester : 253 pelajar

100%

0

0

219 pelajar

(DKM=191, DAM=62)

1.    Sem. 01(DKM & DAM): 68 pel.

Daftar : 24 Nov 2014

2.    Pelajar (Semester) (DKM & DAM) : 151 pel

Daftar : 28 Nov 2014

 

Proses Pelaksanaan Perkhidmatan Pendidikan

Pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran diselesaikan dalam tempoh 15 minggu kuliah yang telah ditetapkan.

Sesi Dis 2014 –

0 kursus

 

0

0

Kuliah bermula 1 Dis 2014

Proses Dapatan Latihan Industri

100% pelajar mendapat tempat latihan industri dalam masa sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum melapor diri di industri.

Sesi Dis 2014 –

68 pelajar

100%

0

0

68 pelajar

(27 DAM, 41 DKM)

Proses Penangguhan Waktu Kuliah

Meminimakan penangguhan waktu kuliah untuk tidak melebihi 5% dari jumlah waktu keseluruhan.

Sesi Jun 2014 –

0 kursus

100%

0

0

0 kursus

 

Proses Pelaksanaan 1L5G

Pelaksanaan 100% dasar bagi pemantauan oleh seorang pensyarah kepada lima orang graduat (1L5G) untuk tempoh 6 bulan.

Tahun 2014:

34 graduat

100%

0

0

graduat

Proses Pelaksanaan CISEC

100% graduat mengikuti  program CISEC yang telah dirancang di sepanjang tempoh pengajian.

Sesi Dis 2014 –

0 graduat

0

0

0

0 graduat

(Rujuk Catatan(iii))

Pengurusan Keputusan Peperiksaan Akhir Semester

Keputusan rasmi peperiksaan diumumkan kepada pelajar setelah 2 minggu peperiksaan berakhir.

Sesi Jun 2014 –

Semester : 158 pelajar

 

100%

0

0

Peperiksaan bagi pelajar 1) Semester: 34 pel. (JPP), 124 pel. (JKM)

Tarikh  rasmi : 24 Nov 2014

Maklumbalas Pelanggan

Tindakan ke atas maklumbalas pelanggan diambil selewat-lewatnya dalam masa 2 minggu.

Tahun 2014:

0 aduan

100%

0

0

0 aduan