Unit Teknologi Maklumat

  • Menguruskan aktiviti-aktiviti pembangunan, perlaksanaan dan penyelenggaran sistem aplikasi.
  • Mengurus, menyelenggara dan memberi khidmat nasihat kepada pengurusan dalam perolehan sumber Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT).
  • Meningkatkan keupayaan infrastruktur serta sistem aplikasi.
  • Mentadbir, menyelenggara server dan memastikan keselamatan, kebolehcapaian serta intergriti data terjamin.

 

OBJEKTIF UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Untuk memberi bantuan dan perkhidmatan sokongan ICT dalam aktiviti di bidang pengurusan, pengajaran dan pembelajaran di Politeknik Banting Selangor.