Jabatan Kejuruteraan Penyenggaraan Pesawat

Pengenalan

Jabatan Penyenggaraan Pesawat (JPP) merupakan salah satu jabatan induk di Politeknik Banting Selangor (PBS). Ia merupakan jabatan yang dipindahkan dari Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam (PSA). Jabatan ini mula beroperasi di PBS dengan perpindahan staf, pelajar dan peralatan pada 18 Disember 2012.

Hanya satu program diploma sahaja yang ditawarkan di jabatan ini iaitu Diploma Kejuruteraan Penyenggaraan Pesawat (DAM). Diploma dalam bidang Kejuruteraan Penyelenggaraan Pesawat yang ditawarkan di PBS menyediakan pembelajaran yang mendalam mengenai enjin pesawat moden, kerangka pesawat, peralatan mekanikal, komponen dan sistem avionik.

PROGRAM PENGAJIAN

Politeknik Banting akan menawarkan program Diploma Penyenggaraan Pesawat (DAM) bermula sesi Disember 2012. Program ini merupakan program yang dipindahkan dari Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (PSA) ke Politeknik Banting (PBS). Program Diploma Penyenggaraan Pesawat (DAM) mula beroperasi pada sesi Julai 2006 yang kini dikenali sebagai Diploma Kejuruteraan Penyenggaraan Pesawat (DAM). Program ini menawarkan pengajian secara modular selama 3 tahun.

SYARAT PERMOHONAN KEMASUKAN KE POLITEKNIK BAGI PROGRAM DIPLOMA KEJURUTERAAN PENYENGGARAAN PESAWAT

I.             SYARAT AM

                1.            Warganegara Malaysia

                2.            Mendapat sekurang-kurangnya LIMA (5) kepujian termasuk mata pelajaran Bahasa Melayu di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM),

 

                               DAN;

                3.            Mendapat sekurang-kurangnya lulus mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas).

II.            SYARAT KHAS

                1.            Mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris,

                2.            Mendapat  sekurang-kurangnya  kepujian dalam mata pelajaran Mathematics,

                3.            Mendapat  sekurang-kurangnya  kepujian dalam mata pelajaran Physics atau Science,

                4.            Mendapat satu (1) kepujian mata pelajaran yang belum diambilkira kepujiannya. 

                               DAN;

                5.            Tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali;

                6.            Lulus ujian buta warna

                7.            Lulus  ujian bertulis (aptitude test)  dan temuduga.

Kemudahan JPP

  • MECHANICAL BASED

1. Metallurgy / NDT Laboratory

2. Aerodynamic Laboratory

3. Aircraft System Laboratory

  • ELECTRICAL / AVIONICS BASED

1. Electrical Technology Laboratory

2. Digital Technique Laboratory

3. Electronic & Instrumentation Laboratory

  • WORKSHOP

1. General Workshop

2. Composite Workshop

3. Aircraft Structure Workshop

4. Engine & Propeller Workshop

5. Aircraft Hangar

 

Klik untuk melihat CARTA ORGANISASI Jabatan Kejuruteraan Penyenggaraan Pesawat