Jabatan Matematik, Sains dan Komputer

Jabatan Matematik, Sains dan Komputer (JMSK) merupakan Jabatan Akademik Sokongan yang menawarkan Kursus Matematik, Kursus Sains Kejuruteraan dan Kursus Aplikasi Komputer kepada para pelajar yang mengikuti program-program yang ditawarkan oleh Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dan Jabatan Kejuruteraan Penyenggaraan Pesawat.

JMSK beroperasi dengan kekuatan sumber manusia seramai lapan (8) orang staf yang terdiri daripada Ketua Jabatan dan tujuh (7) Pensyarah dalam bidang Matematik, Kejuruteraan dan Teknologi Maklumat.

Berpandukan kepada misi dan visi PBS warga JMSK sentiasa komited dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan demi mencapai kecemerlangan Jabatan Matematik Sains dan Komputer serta Politeknik Banting secara keseluruhannya.

 

OBJEKTIF

 • Menerapkan kemahiran dalam bidang Matematik Kejuruteraan untuk diaplikasikan dalam bidang kejuruteraan.
 • Memberi pendedahan awal kepada pelajar terhadap sains yang menjurus kepada bidang kejuruteraan.
 • Menyediakan aktiviti-aktiviti yang boleh menyepadukan ilmu-ilmu akademik dengan nilai-nilai murni bagi melahirkan individu separa profesional yang selari dengan Falsafah Pendidikan Negara.

 

KURSUS YANG DITAWARKAN 

Semester

Kod Subjek

Nama Subjek

Bil. Kredit

Catatan

1

DBS 1012

Engineering Science

 • Physical Quantities and Measurement
 • Linear Motion
 • Force
 • Work, Energy and Power
 • Solid and Fluid
 • Temperature and Heat

2

Teori dan praktikal

DBS 1013

Engineering Mathematics 1

 • Basic Algebra   
 • Trigonometry              
 • Complex Number                 
 • Matrices
 • Vector and Scalar

3

Teori dan tutorial

2

DBM 2013

Engineering Mathematics 2

 • Exponents and Logarithms
 • Differentiation
 • Integration

3

Teori dan tutorial

3

DBM 3013

Engineering Mathematics 3

 • Statistics and Probability
 • Numerical Method
 • Linear Programming
 • Ordinary Differential Equation

3

Teori dan tutorial

 

PEPERIKSAAN

Butiran

Markah (%)

Penilaian Kerja Kursus (PKK)

 • Quiz
 • Test
 • Assignment
 • Tutorial Excercise
 • Lab Work
 • Theoritical Excercise

60

Peperiksaan Akhir (PA)

40

Jumlah Markah (%)

100

 

MARKAH LULUS 

Program

Markah Lulus

Syarat PA

DKM/DTP

40%

>30%

DAM

50% (Kursus MRO)

40% (Kursus Selain MRO)

>30%

 Klik untuk melihat AKTIVITI Jabatan Matematik, Sains dan Komputer

Klik untuk melihat CARTA ORGANISASI Jabatan Matematik, Sains dan Komputer

 

Tarikh kemaskini: 7 Januari 2019