Sebelum ◁ | ▷ Selepas

FORMULA PBS

 

E= ƒ  {A+G+C}

Dalam memastikan setiap pelajar berupaya memperoleh pekerjaan, Politeknik Banting Selangor (PBS) telah mencipta Formula Kecemerlangan bagi memastikan warga PBS memahami peranan yang harus dimainkan dengan jelas, tanpa sebarang keraguan.

Maksud Formula Kecemerlangan PBS :

E

=

Matlamat kami adalah “Employability” pelajar.

A

=

“Academic Achievement”. Kecemerlangan dalam akademik serta mempunyai kemahiran teknikal merupakan Elemen penting bagi kebolehdapatan kerja.

G

=

Kebolehdapatan Kerja juga mementingkan kemahiran insaniah atau “Generic Student Attributes”.

C

=

Jaringan kolaborasi dengan pihak industri meningkatkan peluang pelajar PBS mendapat pekerjaan. “Collaboration with Industries”